Servicelovens § 54

Servicelovens §54
Er du forældremyndigindehaver og der er truffet beslutning om, at dit barn skal anbringes udenfor hjemmet, har du krav på en støtteperson. Støtten gælder, uanset om du har givet dit samtykke til anbringelsen eller ej. Du må gerne selv vælge din støtteperson som dog skal godkendes af kommunen. Kommunen betaler for støttepersonen.

Vælger du mig som din støtteperson, varetager jeg al kontakten omkring støttepersonsordningen til kommunen. Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale og vurdere, om jeg er den rette støtteperson for dig. Du kan læse lidt om, hvem jeg er, og mine kompetencer her.

FORMÅL
Formålet med at tilbyde en støtteperson til forældre er:

  • At styrke kontakten mellem forældre og barn.
  • At støtte forældreren i at acceptere anbringelsen.
  • At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældre og anbringelsesstedet, fordi forældrene kan få hjælp til at håndtere deres følelser og eventuelle frustrationer mod anbringelsesstedet, mod systemet og mod sig selv.

INDHOLD
Støttepersonens opgave er:

  • At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet.
  • At hjælpe med at forstå de spørgsmål som måtte melde sig, i forhold til den måde det offentlige system fungerer på under en anbringelse.
  • At hjælpe til at forberede og evaluere møder og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

OMFANG

  • Tidsforbruget fastsættes ud fra en individuel vurdering af forældrenes behov herunder deres udbytte af støtten, og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes. I Roskilde kommune er det mellem 1 ½ og 6 timer om måneden og det typiske timetal er 3 timer.
  • Støttepersonen kan tildeles fra det tidspunkt, hvor en anbringelse indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen er et tilbud under anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse.
  • Når den unge fylder 18 år, ophører ordningen.

STATISTIK
I 2016 blev der i alt anbragt 174 børn og unge i Roskilde og i hele Danmark 14.097. I Roskilde bliver der anbragt lige under 50 børn og unge om året, hvilket ikke variere synderligt fra år til år. Tallene er fra Danmarks statistik og lederen i børnefamilieafdeling i Roskilde kommune.

Er du i tvivl, om jeg er den rette støtte person for dig, er du altid velkommen til at møde mig for en uforpligtende samtale i min klink.

Jeg tilbyder støtte til menneskelig opblomstring. På den langsomme måde. Så har du en forventning om hurtigt at få styr på dit liv, så skal du vælge en anden terapeut end mig. Til gengæld vil du i mit terapeutiske arbejde opleve mængder af nænsomhed. Nærvær. Ærlighed. Accept. Anerkendelse. Kærlighed. Ro. Og langsomhed. Helt enkelt recepten på at opnå selvstøtte, så du kommer hjem. Til. Dig. Selv. Du kan læse om mig her.

MPF psykoterapeutJeg er medlem af foreningen for professionelle støttepersoner, dansk socialrådgiverforening for selvstændige og dansk psykoterapeutforening.

Jeg tilbyder terapeutisk samtale og socialfaglig støtte, og du kan kontakte mig for tid på +45 5314 5051 * mie@coeur.dk