Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
25. maj 2018 træder en ny persondataforordning i kræft, som skærper reglerne i forhold til brug af personfølsomme oplysninger. Hvilket kræver, at en virksomhed som Coeur udvikler en politik på området, da jeg – Mie Sidenius Brøner i forbindelse med min terapeutiske og socialfaglige støtte kommer i besiddelse af nogle oplysninger om dig. Loven skal sikre, at du som bruger skal føle dig sikker og tryg. Det er på baggrund af den nye forordning, at denne politik nedskrives og gøres tilgængelig på hjemmeside.

Typer af oplysninger
Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg har på dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod de oplysninger, som ligger til grund for min støtte/behandling.

Til dig der henvender dig for terapi, modtager jeg kun de oplysninger, du selv giver mig, hvilket typisk er navn, telefonnummer og dele af din personlige historie.

Til dig jeg yder støtte efter Servicelovens §54, kan de oplysninger, jeg modtager variere fra kommune til kommune. Oplysningerne jeg modtager står indskrevet i en kontrakt, som sendes til mig via sikker mail og indeholder typisk dit navn, adresse, telefon nummer og dit barns navn. Jeg modtager ingen journalnotaer og har således ikke kendskab til sagen udover det, som du deler med mig.

Formål
Til dig der henvender dig om terapi bruges oplysningerne for at yde psykoterapi på den mest optimale måde for dig, som klient.

Til dig der får støtte efter §54 bruges oplysningerne fra kommunen dels til at få kontakt til dig, og til at jeg kan sende en regning for mit arbejde til kommunen. De oplysninger som du selv deler med mig, bruges til at give dig den optimale støtte.

Kommunikation
Den nye lovgivning betyder, at det ikke længere er muligt for mig at kommunikere om personfølsomme oplysninger over almindelig sms eller mail. Dette kan besværliggøre kontakten noget, da sms og mail er blevet en nem og almindelig måde at kommunikere på. Fremover vil kommunikationen som udgangspunkt foregår over samtale i telefon.

Opbevaring af oplysninger
Som udgangspunkt ligger dine oplysninger krypteret på min computer, hvilket betyder, at såfremt min computer bliver stjålet eller på anden måde forsvinder, så er det ikke muligt for andre at læse det der ligger på computeren. Computeren er låst med en kode. Hvis du sender mig mail så vær opmærksom på, hvilke oplysninger du giver. Jeg kan ikke garantere sikkerhed ved personfølsomme oplysninger sendt via internettet, da andre uberettiget kan tiltvinge sig adgang til de elektroniske data. Dermed er de personlige oplysninger du sender til mig over internettet på dit eget ansvar.

Jeg skriver til tider håndskrevne noter og dem opbevarer jeg i en aflåst kasse. Navne skrives med synonym eller initialer. I kassen har jeg også registreret hvilke typer oplysninger jeg har på hvem, så jeg til enhver tid kan indberette skadens omfang ved et eventuelt sikkerhedsbrud. Læs eventuelt mere under overskriften sikkerhedsbrud.

Kontakt
Jeg er dataansvarlige og har du spørgsmål vedrørende opbevaring af dine oplysninger er du altid velkommen til at kontakt mig –>
Coeur
Mie Sidenius Brøner
Skovbogade 37
4000 Roskilde
+45 5314 5051
mie@coeur.dk
www.coeur.dk

Sikkerhedsbrud
Som dataansvarlig er jeg forpligtiget til indenfor 72 timer at anmelde et eventuelt brud på sikkerheden af de opbevarede data´er igennem virk.dk
Ved et eventuelt brud har jeg udarbejdet en procedure for sikkerhedsanalyse og min håndtering af bruddet. Proceduren ligger i et dokument på min computer og som kopi i en aflåst kasse.

Har det din interesse kan du læse, hvad datatilsynet skriver om håndtering af sikkerhedsbrud.
Du kan også altid kontakte datatilsynet på telefon +45 3319 3200 for yderligere oplysninger.

PrivatlivspolitikJeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og Dansk Socialrådgiverforeningen for selvstændige og følger med i, hvis de har tilføjelser til forordningen.