Anbragt barn

Anbragt barn
Servicelovens § 54 tilbyder støtte til forældre til et anbragt barn.

Coeur betyder hjerte på fransk. Og tilbyder nærværende støttende samtaler til dig, som er forældremyndighedsindehaver til et barn som skal/er anbragt udenfor dit hjem. Tilbuddet er gratis for dig. Du kan læse mere om Servicelovens § 54 støtte her.

Forældre til et anbragt barn
Det er både psykisk, fysisk og socialt indgribende, når et barn anbringes udenfor hjemmet. Og naturligvis er der mange følelser forbundet med en anbringelse. Udover barn og forælder, så kan anbringelsen have stor indflydelse for andre nærtstående til barnet, eksempelvis bedsteforældre. Det kan være vanskeligt for omgivelserne at rumme og forstå omfanget af anbringelsen, og derfor er dette gratis støtteforløb helt særligt, så du som forælder kan blive mødt med alt det, der i forbindelse med anbringelsen, fylder inden i dig.

Spejle sig i andre forældre
Jeg har aldrig mødt en forælder, som ikke ønsker at gøre det bedste for deres barn. Og i den ideelle verden trives børn og forældre sammen, hvilket også er det billede der tegner sig på de sociale medier. Her ser det ud som om, at de fleste forældre har mængder af overskud og gør alt det rigtige for deres børn. Når man selv er forælder til et anbragt barn, så kan dette spejl forstærke ens følelser af utilstrækkelighed og mindreværd. For nogle forældre medfører anbringelsen en form for hjemløshed inden i en selv. Og hvad stiller man egentligt op, når man ikke er hjemme i sig selv? Mange forældre kæmper med lav selvfølelse, ved at få styrket dine selvforhold, kan du opnå større selvtillid, selvaccept og selvværd.

Tro, håb og kærlighed§ 54 støtte
For nogle kan selve samarbejdet med systemet være det der fylder. Andre har brug for at forstå, hvad der står i de papirer som omhandler anbringelsen. Og så er der alle følelserne. Når et barn anbringes, kommer mange følelser i spil og for nogle forældre medfører dette en krise. Det er en befrielse og noget ganske særligt at have sit eget rum, hvor det rummes at sætte ord på alle følelser. Du ved, hvad der fylder mest for dig i anbringelsen af dit barn, og uanset hvad du bruger tiden på, vil jeg støtte dig til at få ro, erkendelse og accept af, at det er som det er, fordi det er i den forståelse forandringen kan ske!

Om Mie
Det er forældre i alle sociale lag, som får anbragt deres barn udenfor hjemmet. Og jeg har en stærk socialfaglig og terapeutisk baggrund og har mange års erfaring i at arbejde med voksne og i anerkendelse støtte dem igennem svære livsprocesser og kontakten til systemet. Det gode samarbejde hele vejen rundt medvirker til at sikre de bedste betingelser for dit barn! Du kan læse mere om mig her.

Medlem af Dansk Socialrådgiverforening

Jeg tilbyder terapeutisk samtale og socialfaglig støtte, og du kan kontakte mig for tid på +45 5314 5051 * mie@coeur.dk